Kontaktinformasjon

Ta kontakt på epost:

post@selvforsvarstrening.no for forespørsel om kurs og aktiviteter høsten 2013

 

 


 
 
 


 
 
 

 

 
 

Å motsette seg vold

Selvforsvar er å kunne ta vare på seg selv, og å kunne forsvare seg mot angrep. Du lærer enkle, men effektive teknikker for å kunne yte fysisk motstand. I tillegg er selvforsvar mer enn fysiske teknikker og hurtighet eller styrke. Det er også å lære å unngå en farlig situasjon, ved blant annet å lære grensesetting og kunne vurdere situasjoner før det kommer til fysisk vold.

Et kurs i selvforsvar er ingen garanti mot overgrep, men forskning har vist at kvinner som gjør motstand har større sjanser for å klare seg under et voldtektsforsøk.